Współpraca

Od czasu powstania Zakładu, współpracowaliśmy z wieloma inwestorami z terenu całego kraju, takimi jak:
- organy samorządu terytorialnego i instytucje im podległe
- znaczące zakłady produkcyjne i usługowe
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe